การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลโดยตรงกับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั่วโลก ซึ่งจากการที่ผู้คน หันมาให้ความสำคัญการใส่หน้ากากการอนามัย และ ล้างมือ อาบน้ำ บ่อยขึ้นนั้น  ส่งผลให้ ผิวหนัง ตามส่วนต่างๆของร่างกายได้รับผลกระทบ ซึ่งปรากฎการณ์ดังกล่าว ทำให้มุมมอง และ ความต้องการที่มีต่อผลิตภัณฑ์  Personal Care มุ้งเน้นไปที่การฟื้นฟูสุขภาพผิวมากขึ้น


หากต้องการทำตลาดของผลิตภัณฑ์ Personal Care ในช่วงหลัง COVID-19 ให้ประสบความสำเร็จ จะมี Key Message ที่น่าสนใจอยู่ 2 ข้อ

  1. ควรกล่าวถึงจุดขายเรื่องสุขภาพผิว ผลิตภัณฑ์ Personal Care หลายแบรนด์จึง เริ่มทำการตลาดด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับผลที่เกิดจากการสวมใส่หน้ากาก รวมถึงการดูแลรักษาผิว เช่น แบรนด์ Ellis Day (USA) เขียนบทความลงบนเว็บไซต์ เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพผิวจากผลกระทบที่เกิดจากการสวมใส่หน้ากากเป็นเวลานาน
  2. กล่าวถึงประโยชน์ทางการใช้งาน ที่เน้นการผ่อนคลายอารมณ์ เพราะปัจจุบันนอกจากสถานการณ์ Covid -19 เองแล้ว คนทั่วโลกต้องผจญกับความเครียดอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็น ปัญหาทางเศรฐกิจ หรือ ชีวิตประจำวันที่เร่งรีบการผ่อนคลายอารมณ์ ในผลิตภัณฑ์ Skincare ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้กลิ่นจาก Essential oil ที่สกัดจากพืช Lavender Chamomile Rosemary ที่ให้ความรู้สึก ผ่อนคลาย และช่วยในการนอนหลับ