ขอแสดงความยินดีกับ คุณผกายวรรณ ไทยคำ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับรางวัลชนะการประกวดบทความวิชาการ วารสารฅน ในครั้งนี้ด้วยค่ะ

https://www.facebook.com/khonatwork  และสามารถเข้าไปติดตามอ่านผลงานได้ที่ khonatwork