ในอดีต การทำการตลาดในผลิตภัณฑ์น้ำหอม กลุ่มที่เจาะกลุ่ม Mass Market ที่เน้นขายภาพลักษณ์ภาพนอกเป็นส่วนใหญ่ น้ำหอมจึงเน้นโฆษณาที่ใช้ Celeb สวยหล่อ แล้วก็บอกจุดเด่นของน้ำหอมตรงเลย เช่น ดึงดูดเพศตรงข้าม หรือ ทำให้ดูเท่ห์ดูสวยหล่อ แต่ตอนนี้น้ำหอมกลายเป็นสิ่งที่บอกตัวตนข้างในของเราออกมา ถือเป็นแนวทางการสื่อสารให้เหมาะกับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น


จากอดีต ที่เป็นขาย Appearance เพื่อดึงดูดจากภายนอก เช่น

จุดขายดึงดูดเพศตรงข้าม, จุดขายเรื่องความหรูหรา   

มาเป็นปัจจุบัน ที่เป็นการขายความเป็นตัวเองของคนใช้น้ำหอม  เช่น  

จุดขายเรื่องการยอมรับตัวตน (เปิดกว้างแต่เข้าถึงกลุ่มเฉพาะมากขึ้น), จุดขายเรื่องความมั่นใจในตัวเอง (Self Confidence)


ในรูปด้านข้างเป็นตัวอย่างโฆษณาน้ำหอมในปัจจุบัน ที่มีจุดขายต่างจากในอดีต ทำให้เราเห็นว่า ค่านิยมของคนสมัยใหม่ สามารถรับรู้ได้ผ่านน้ำหอม