ในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะครีมอาบน้ำ ครีมทาผิว และอื่นๆอีกมากมาย ล้วนใส่กลิ่นน้ำหอมลงในผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยดึงดูดผู้บริโภค แต่กลิ่นเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ เนื่องจาก

(more…)