การใช้ชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของคนเปลี่ยนไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 หนึ่งในนั้นก็คือเรื่อง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หรือ Hand sanitizer” ที่ได้กลายเป็นของสำคัญที่ต้องพกติดตัวตลอดเวลา ซึ่งจากความต้องการที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ คาดว่าในอนาคตจะต้องมีโซนชั้นสินค้าพิเศษของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมากขึ้นอย่างแน่นอน โดยจากผลการสำรวจของ Mintel พบว่าหลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปมากที่สุดสามอันดับแรกคือ ล้างมือบ่อยขึ้น (54%), ใช้ Hand Sanitizer บ่อยครั้งขึ้น (36%), พยายามหลีกเลี่ยงสถานที่ๆคนมารวมตัวกัน (31%)


      GeTeCe ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรูปแบบใหม่ที่ทั้งแปลกใหม่และน่าสนใจ   Hand Sanitizer แบบโฟมเป็นเนื้อโฟม สะอาดแบบไม่ต้องล้างออก ข้อดีคือ

Chemical & Fragrance ที่แนะนำ