‘Pea Protein’

ทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพ

สารอาหารที่จำเป็นแก่ร่างกาย ประกอบด้วยกรดอะมิโน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในทุกๆเซลล์ของร่างกาย ทำหน้าที่ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และซ่อมแซมเนื้อเยื่อ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวหนัง กระดูก และกล้ามเนื้อ รวมทั้งยังเกี่ยวข้องกับฮอร์โมน เอนไซม์ และสาร ภูมิคุ้มกัน ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต และทำงานได้อย่างปกติ

แหล่งที่มาของโปรตีนสามารถแบบได้เป็น 2 แบบ คือ

1.โปรตีนจากสัตว์จำพวกเนื้อสัตว์ นม ไข่ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ในรูปแบบโปรตีนสมบูรณ์ ซึ่งมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการในซ่อมแซมความที่สึกหรอ

2.โปรตีนจากพืช ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบโปรตีนไม่สมบูรณ์ซึ่งจะมีกรดอะมิโนที่จำเป็นไม่ครบทุกตัวถึงแม้ว่าพืชบางชนิด เช่น ถั่วเหลืองจะกรดอะมิโนที่จำเป็นครบทุกตัว แต่กรดอะมิโนบางชนิดมีปริมาณน้อยเกินกว่าความต้องการของร่างกาย ดังนั้นสำหรับผู้ที่เลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์จึงควรรับประทานถั่ว ธัญพืช ผักและผลไม้ให้หลากหลายและเพียงพอเพื่อทดแทนโปรตีนจากสัตว์

โปรตีนจากถั่วลันเตาถือว่าเป็นโปรตีนจากพืช ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีโปรตีนสูง, มีกรดอะมิโนอย่างครบถ้วน สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Sport Drinks, Supplements, Protein Bar หรือสินค้าสำหรับผู้ที่ต้องการโปรตีนเพิ่มเติม เป็นต้น