โปรตีนจากถั่วลันเตาถือว่าเป็นโปรตีนจากพืช ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีโปรตีนสูง, มีกรดอะมิโนอย่างครบถ้วน สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Sport Drinks, Supplements, Protein Bar หรือสินค้าสำหรับ ผู้ที่ต้องการโปรตีนเพิ่มเติม เป็นต้น

(more…)