วันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา คุณนรินทร์ และคุณธนพัฒน์ สุวรรณสรางค์ ในนามคณะกรรมบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบหนังสือ ผู้นำเข้มแข็ง รอดทุกวิกฤต จาก Slingshot Group เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมข้อคิด บทเรียน และแรงบันดาลใจ จากผู้นำองค์กร 56 ท่าน จาก 55 องค์กร ที่ได้มาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ผ่าน Face book Live กลุ่ม “รวมพลังผู้นำเข้มแข็ง by Slingshot Group” ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา โดยคุณกนกรส สุวรรณสรางค์ ประธานบริหารฝ่ายขายและการตลาด ก็ได้เป็น 1 ในผู้นำจาก 55 องค์กร ที่ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้ในนาม จีทีซีกรุ๊ป อีกด้วย

#GeTeCe #BondingPossibilities