ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท จีทีซี จำกัด
208 อาคาร 208 แบงค๊อก ห้องเลขที่ 1501 ชั้นที่ 15
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

Line: @geteceflavour
Line: @getecechemical

เบอร์โทร: +66 (0) 2 651 5551-4

โทรสาร: +66 (0) 2 651 5558

อีเมล: info@getece.com

คลังสินค้า

บริษัท จีทีซี จำกัด
333/16 หมู่6 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เบอร์โทร: +66 (0) 2 651 5551-4

โทรสาร: +66 (0) 2 651 5551

อีเมล: info@getece.com

INQUIRY