แผนกวัตถุแต่งกลิ่นรส และส่วนประกอบอาหาร

FLAVOURS DIVISION

จีทีซี เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมวัตถุแต่งกลิ่นรส สำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อาหาร, เครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์นม, เบเกอรี่และขนมขบเคี้ยว ด้วยลักษณะกลิ่นที่
หลากหลาย และตรงต่อความต้องการของตลาด ทีมงานของเรามุ่งมั่นทำงานร่วมกับลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่รวดเร็ว และตอบโจทย์ธุรกิจ ได้เป็นอย่างดี

CREATION CENTER

ศูนย์ Creation Center ของเราทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมการตลาด เพื่อผสมผสาน
องค์ความรู้เชิงเทคนิคให้เข้ากับเทรนด์การตลาดและแนวโน้มในอนาคต เพื่อให้
คำปรึกษาได้ครบทุกด้านและมีประสิทธิภาพสูงสุด

โรงงานผลิตและผสมวัตถุแต่งกลิ่นรส

ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาบริการที่เหนือกว่าอย่างต่อเนื่อง จีทีซี กรุ๊ป ได้ลงทุนเปิดโรงงานผลิตและผสมวัตถุแต่งกลิ่นรส ที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้ลูกค้า ร่นระยะเวลาในการผลิตสินค้า พร้อมทั้งขนาดบรรจุที่ทำได้หลากหลายยิ่งขึ้น
ด้วยการส่งต่อความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญจากพันธมิตร ทีมงานของเราสามารถให้บริการปรับแต่งกลิ่นให้ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น