แผนกเคมีภัณฑ์

CHEMICALS DIVISION

จีทีซี มีความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นคู่ค้าที่ยาวนานกับผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำจาก
หลากหลายประเทศ ทั้งเคมีภัณฑ์ทั่วไปและเคมีภัณฑ์เฉพาะกลุ่ม ทีมงานของเราประกอบไปด้วยนักเคมีที่เชี่ยวชาญและเปี่ยมประสบการณ์ที่สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และให้ข้อเสนอแนะทางเทคนิคแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ถ้าคุณกำลังมองหาเคมีภัณฑ์หรือต้องการได้ข้อเสนอแนะในการคิดค้นสูตรพิเศษ เราสามารถหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณได้ทุกรูปแบบ

CREATION CENTER

ศูนย์ Creation Center ของเรามีส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าถึงความต้องการของลูกค้าในเชิงลึก ทีมงานผู้เชี่ยวชาญและเปี่ยมประสบการณ์ด้านเทคนิคสามารถให้ความรู้, คำแนะนำและการช่วยเหลือในการผลิตสินค้าไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในบ้าน หรือเครื่องสำอางค์

ห้องปฏิบัติการของเราเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึก รวมถึงการพัฒนาสูตรต้นแบบ การตรวจวิเคราะห์ และการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนของกระบวนการทางเทคนิค
จีทีซี ภูมิใจนำเสนอบริการระดับสูงสุด โดยเราจะเป็นผู้ดูแลคุณตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงผลิตภัณฑ์ส่งถึงมือคุณ