รู้จักจีทีซี

GeTeCe GROUP

The Right Expertise for Your Ingredient Solution
จีทีซี เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรม Ingredients มาตั้งแต่ปี 2521 ทำให้เราสั่งสมประสบการณ์มากมายในด้านเคมีภัณฑ์, น้ำหอมและวัตถุแต่งกลิ่นรส ส่งผลให้สามารถคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดนวัตกรรม
สินค้าใหม่ๆและบริการที่เหนือกว่า เพื่อให้คุณพร้อมต่อการแข่งขันในทุกๆด้าน
จีทีซี มุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้า เลือกสรรสินค้าที่หลากหลาย และมีความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้าเป็นอย่างดี ด้วยการผสมผสานความรู้ทางธุรกิจที่สั่งสมมานาน กับความรู้ด้านการตลาดและเทคนิค ทำให้เราสามารถให้คำแนะนำเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

CORPORATE MILESTONE

VISION

“องค์กรแนวหน้าของประเทศที่มีศักยภาพสูง เป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและคู่ค้าทั่วโลก

เรามีความเข้าใจอันลึกซึ้งในตลาดของกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน”

คณะกรรมการบริษัท

 • คุณนรินทร์ สุวรรณสรางค์

  ประธานบริหารบริษัทฯ

 • คุณธนพัฒน์ สุวรรณสรางค์

  ประธานบริหารฝ่ายการเงิน

 • คุณสุธาสินี สุวรรณสรางค์

  ประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 • คุณกนกรส พงศทัต สุวรรณสรางค์

  ประธานบริหารฝ่ายการขายและการตลาด

GeTeCe SPIRIT

The perfect blend of experience, technology, people and passion
จีทีซีเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก เราไม่หยุดค้นคว้าหาไอเดียใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอันไร้ขีดจำกัด ทีมงานของเราให้บริการลูกค้าด้วยใจมุ่งมั่นและด้วยจิตวิญญาณของการทำงานเป็นทีม
เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับบริการและสินค้าในระดับมาตรฐานสูงสุดที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างครบครัน

WORK WITH PARTNER

Partnership. Commitment. Driven by passion
จีทีซี ทำงานกับพันธมิตรของเราด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่โดดเด่น ทันสมัย ด้วยการนำความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสาน กับกลยุทธ์ทางการตลาดที่รู้ลึก..
รู้จริง ถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้า และความเชี่ยวชาญทางเทคนิค เพื่อสร้างการเติบโตให้สินค้าของคุณ กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ใช่
ที่ จีทีซี เราเข้าใจลักษณะเฉพาะตัวของทุกผลิตภัณฑ์ และพร้อมที่จะเดินร่วมทางและเติบโตไปพร้อมกับคุณ