จากสถิติของ Mintel พบว่าเมื่อเรามองจำนวนเครื่องดื่มกลิ่นรสมะนาวทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2017-2019 มีอัตราการออกผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
โดยในปี 2018 ออกเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นจากปี 2017 อยู่ 14% และในปี 2019 เพิ่มขึ้น 6 %
GeTeCe เชื่อว่า ในปี 2021 ที่จะถึง เครื่องดื่มที่มีกลิ่นรสมะนาวจะเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ด้วยปัจจัยต่างๆดังนี้
1.รสชาติที่คนไทยถูกปากและคุ้นเคยเป็นอย่างดี เนื่องจากมะนาวเป็นส่วนประกอบเสริมและเป็นส่วนประกอบหลัก ในอาหารและเครื่องดื่มมากมาย
ทำให้กลิ่นและรสของมะนาวเป็นที่คุ้นเคยในคนไทย และเป็นรสชาติที่คนไทยชื่นชอบเป็นทุนเดิม
2. กลิ่นรสมะนาวเข้ากับเทรนด์เครื่องดื่มในปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มประเภทใดก็ตาม ผู้บริโภคมักเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานนำ
ทำให้กลิ่นรสมะนาวเหมาะมากกับเทรนด์ในตอนนี้ เพราะมะนาวเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว จี๊ดจาด มีกลิ่นซับซ้อน และไม่ได้เป็นผลไม้รสเปรี้ยวที่มีรสหวานโดดออกมา
แถมให้ความรู้สึกสดชื่นมากกว่าผลไม้รสเปรี้ยวอื่นๆ
ซึ่งหากคุณลูกค้าสนใจจะออกเครื่องดื่มกลิ่นรสมะนาวในปี 2021  GeTeCe มองว่าควรจะออกเป็นเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม ,เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือน้ำเปล่าแต่งกลิ่นรส
เนื่องจากตั้งแต่ปี 2017-2019 ประเภทของเครื่องดื่มกลิ่นรสมะนาวทั้งสามแบบที่กล่าวไป มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในปี 2021 ได้แก่ น้ำอัดลม (2018 เติบโต 15% 2019 เติบโต 8% )  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (2018 เติบโต 1% 2019 เติบโต 16% )  น้ำเปล่าแต่งกลิ่นรส (2018 เติบโต 25% 2019 เติบโต 4% )