จากสถิติของ Mintel พบว่าเมื่อเรามองจำนวนเครื่องดื่มกลิ่นรสมะนาวทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2017-2019 มีอัตราการออกผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยในปี 2018

(more…)